Лицензирани професии и специалности

“Национален институт за стратегическо развитие” ЕООД има издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) лицензия с № 2016121325, на основание на която може да организира, извършва и удостоверява професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по следните професии и специалности:
 1. Професия “Продавач-консултант” – код 341020
  • Специалност “Продавач-консултант” – код 3410201, втора степен на професионална квалификация
 2. Професия “Търговски представител” – код 341040
  • Специалност “Търговия на едро и дребно” – код 3410401, трета степен на професионална квалификация
 3. Професия “Оперативен счетоводител” – код 344030
  • Специалност “Оперативно счетоводство” – код 3440301, трета степен на професионална квалификация
 4. Професия “Сътрудник в малък и среден бизнес” – код 345050
  • Специалност “Малък и среден бизнес” – код 3450501, втора степен на професионална квалификация
 5. Професия “Икономист” – код 345120
  • Специалност “Индустрия” – код 3451201, трета степен на професионална квалификация
  • Специалност “Търговия” – код 3451202, трета степен на професионална квалификация
  • Специалност “Земеделско стопанство” – код 3451203, трета степен на професионална квалификация
  • Специалност “Икономика и мениджмънт” – код 3451204, трета степен на професионална квалификация
  • Специалност “Горско стопанство” – код 3451205, трета степен на професионална квалификация
 6. Професия “Растениевъд” – код 621030
  • Специалност “Полевъдство” – код 6210302, втора степен на професионална квалификация
  • Специалност “Зеленчукопроизводство” – код 6210303, втора степен на професионална квалификация
  • Специалност “Трайни насаждения” – код 6210304, втора степен на професионална квалификация
  • Специалност “Растителна защита” – код 6210308, втора степен на професионална квалификация
 7. Професия “Животновъд” – код 621050
  • Специалност “Говедовъдство” – код 6210502, втора степен на професионална квалификация
  • Специалност “Овцевъдство” – код 6210503, втора степен на професионална квалификация
  • Специалност “Свиневъдство” – код 6210504, втора степен на професионална квалификация
  • Специалност “Птицевъдство” – код 6210505, втора степен на професионална квалификация
 8. Професия “Фермер” – код 621060
  • Специалност “Земеделец” – код 6210601, втора степен на професионална квалификация
  • Специалност “Производител на селскостопанска продукция” – код 6210602, трета степен на професионална квалификация
 9. Професия “Агроеколог” – код 621140
  • Специалност “Агроекология” – код 6211401, трета степен на професионална квалификация
 10. Професия “Озеленител” – код 622020
  • Специалност “Цветарство” – код 6220201, втора степен на професионална квалификация
  • Специалност “Парково строителство и озеленяване” – код 6220202, втора степен на професионална квалификация