“Национален институт за стратегическо развитие” ЕООД предлага широк набор от обучителни курсове и мероприятия, организирани и провеждани на формален или неформален принцип, групирани в следните основни категории: