Извадка от реализирани проекти за програмния период 2014-2020

Бенефициент: Метрон АД

Наименование на проект: Подобряване на производствения капацитет в Метрон АД

Процедура: BG16RFOP002-2.001 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“

Година: 2015-2017

Бенефициент: Естрел ЕАД

Наименование на проект: Подобряване на производствения капацитет в “ЕСТРЕЛ” ЕАД

Процедура: BG16RFOP002-2.001 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“

Година: 2015-2017

Бенефициент: Ай Ти управление и анализ ООД

Наименование на проект: Развитие на управленския капацитет и растеж на “Ай Ти управление и анализ” ООД

Процедура: BG16RFOP002-2.002 „РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА МСП“

Година: 2016-2018

Бенефициент: Нордикс ООД

Наименование на проект: Развитие на управленския капацитет и растеж в “Нордикс” ООД

Процедура: BG16RFOP002-2.002 „РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА МСП“

Година: 2016

Бенефициент: Метрон АД

Наименование на проект: Моето ново работно място в „МЕТРОН“ АД

Процедура: BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”

Година: 2015-2018

Бенефициент: Витос агро ЕООД

Наименование на проект: Вашето ново работно място във “Витос агро” ЕООД

Процедура: BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”

Година: 2015

Бенефициент: ОКИН БЪЛГАРИЯ ЕООД

Наименование на проект: Станете част от екипа от професионалисти на “ОКИН БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Процедура: BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”

Година: 2015

Бенефициент: Ю Би Ар ЕООД

Наименование на проект: Ново работно място в “Ю БИ АР” ЕООД

Процедура: BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”

Година: 2015

Бенефициент: Адрия консулт ЕООД

Наименование на проект: Създаване на нови работни места в “Адрия Консулт” ЕООД

Процедура: BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”

Година: 2017-2018

Бенефициент: Л.А. Инвест груп ООД

Наименование на проект: Л.А. Инвест груп ООД – Инвестиции в производство на биомаса

Процедура: BG04-03-04 „Производство на горива от биомаса“

Година: 2015-2017

Бенефициент: САНТОВ ГРУП ЕООД

Наименование на проект: Създаване на ново предприятие за производство на кухненски уреди

Процедура: BG16RFOP002-2.024 – Насърчаване на предприемачеството

Година: 2019-2021

Бенефициент: Медицински Център „Съдов кардио център“ ООД

Наименование на проект: Създаване и развитие на научноизследователски медицински съдов кардио център

Процедура: BG16RFOP002-2.024 – Насърчаване на предприемачеството

Година: 2019-2021

Бенефициент: Медицински център „Иновативен център по неврология“ ООД

Наименование на проект: Създаване и развитие на иновативен център по неврология

Процедура: BG16RFOP002-2.024 – Насърчаване на предприемачеството

Година: 2019-2021

Бенефициент: “АЙ ТИ ЕВ” ООД

Наименование на проект: Създаване и развитие на фирма за иновативни софтуерни решения

Процедура: BG16RFOP002-2.024 – Насърчаване на предприемачеството

Година: 2019-2020

Бенефициент: Център за иновативни технологии ООД

Наименование на проект: Развитие и стабилност на фирма “Център за иновативни технологии” ООД в сферата на компютърното програмиране

Процедура: BG16RFOP002-2.024 – Насърчаване на предприемачеството

Година: 2019-2021

Бенефициент: ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЪЧИСТО ОТОПЛЕНИЕ ООД

Наименование на проект: Създаване на ново предприятие за производство на високо-ефективни и екологични системи за отопление

Процедура: BG16RFOP002-2.024 – Насърчаване на предприемачеството

Година: 2019-2021

Бенефициент: Лятно кино ЕООД

Наименование на проект: Мобилно кино

Процедура: BG16RFOP002-2.024 – Насърчаване на предприемачеството

Година: 2019-2021

Бенефициент: М.К.Д. ЕООД

Наименование на проект: Изграждане на база за преработка на плодове и зеленчуци и три броя хладилни камери

Процедура: № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Година: 2019-2022

Бенефициент: Равногор ООД

Наименование на проект: Техническа модернизация и подобряване на дейността на “Равногор” ООД

Процедура: № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Година: 2019-2022

Бенефициент: Теодора Трифонова 90 ЕООД

Наименование на проект: Изграждане на “Предприятие за консервиране и замразяване на плодове, гъби и зеленчуци, преработка на мляко и производство на млечни продукти”

Процедура: № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Година: 2019-2022

Бенефициент: ДЖОВАНИ ЕООД

Наименование на проект: Повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал на Джовани ЕООД

Процедура: BG16RFOP002-2.040 Подобряване на производствения капацитет в МСП

Година: 2020-2022

Бенефициент: Метрон АД

Наименование на проект: Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

Процедура: BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Година: 2022-2023

Бенефициент: АЛИАНА ООД

Наименование на проект: Технологична модернизация в предприятието

Процедура:BG-RRP-3.004 Технологична модернизация

Година: 2023-2024

Бенефициент: ДЖОВАНИ ЕООД

Наименование на проект: Технологична модернизация в предприятието

Процедура:BG-RRP-3.004 Технологична модернизация

Година: 2023-2024

Бенефициент: ДЕЙТА ОУШЪН ЕООД

Наименование на проект: Технологична модернизация в предприятието

Процедура:BG-RRP-3.004 Технологична модернизация

Година: 2023-2024